Prześladowanie i dyskryminacja w Japonii

Ijime – prześladowanie i sabetsu – dyskryminacja to bardzo często poruszany temat w japońskiej literaturze i na ekranach. Jest on na tyle popularny, że przewija się praktycznie wszędzie. Jak wygląda więc to prześladowanie w Japonii?